Dagens Nyheter

Personuppgiftsansvarig DN

Dagens Nyheter AB (org nr: 556246-8172)
105 15 Stockholm
Hemsida: https://kund.dn.se/kontakta-oss/
E-post: kundservice@dn.se
Telefon: 08-738 26 00
Dataskyddsombud: dataskydd@bonniernews.se

Dagens Industri

Personuppgiftsansvarig Di

Dagens Industri AB (org nr: 556221-8494)
105 15 Stockholm
Hemsida: https://pren.di.se/pren/min-sida/
E-post: kundservice@di.se
Telefon: 08-573 651 00
Dataskyddsombud: dataskydd@bonniernews.se

Expressen

Personuppgiftsansvarig Expressen

AB Kvällstidningen Expressen (org nr: 556025-4525)
105 16 Stockholm
E-post (ej magasinprenumerant): kundservice@expressen.se
Kundtjänstkontakt för våra magasinprenumeranter: https://expressenmagasin.prenservice.se/Kundtjanst
Telefon: 0770-457 195
Dataskyddsombud: dataskydd@bonniernews.se

HD-Sydsvenskan

Personuppgiftsansvarig HD-Sydsvenskan

Sydsvenska Dagbladets AB (org nr: 556002-7608 )
205 05 Malmö eller Helsingborgs Dagblad 251 83 Helsingborg
Hemsida: https://www.sydsvenskan.se/kundservice /#/kontakt/
eller https://www.hd.se/kundservice/#/kontakt
E-post: kundservice@sydsvenskan.se eller kundservice@hd.se
Telefon: 040-93 41 00 eller 042-489 90 89
Telefon: 0770-457 195

Dataskyddsombud: dataskydd@bonniernews.se

Bonnier Business Media

Personuppgiftsansvarig Bonnier Business Media

Bonnier Business Media Sweden AB (org nr: 556468-8892)
Torsgatan 21, 113 21 Stockholm
Hemsida: http://bbm.bonnier.se/kontakt/
E-post: kundservice@bbm.bonnier.se

Frågor om vår personuppgiftsbehandling: dataskydd@bonniernews.se

Bonnier Magazines & Brands

Personuppgiftsansvarig BMB

Bonnier Magazines & Brands AB (org. nr: 556012-7713)
105 44 Stockholm
Hemsida: https://bonniermag.se/kontakt/
Telefon: 08 736 53 00
Du kan även läsa mer och utöva dina rättigheter hos BMB på https://bonniermag.se/rattigheter/.
Dataskyddsombud: dataskydd@bonniernews.se

Bonnier News Local

Personuppgiftsansvarig Bonnier News Local

Bonnier News Local AB (org. nr: 556004-1815)
Hemsida: https://kundservice.bonniernewslocal.se
Telefon: 010-709 79 00
Om du har ett konto hos Bonnier News Local och vill utöva någon av dina rättigheter där behöver vi säkerställa att det är du som skickar begäran. Gå då till Mitt Konto, Kontoinställningar och välj fliken Min Information. Om du inte har ett konto hos Bonnier News Local skickar du ett brev med din begäran och med en kopia på din legitimation till följande adress: Bonnier News Local AB, Kundcenter, 701 92 Örebro.
Dataskyddsombud: dataskydd-bnlo@bonniernews.se

Hall Media AB

Personuppgiftsansvarig Hall Media

Hall Media AB (org. nr: 556100-7518)
Hemsida: https://kundservice.bonniernewslocal.se/hm
Telefon: 036-30 40 40
Om du har ett konto hos Hall Media och vill utöva någon av dina rättigheter där behöver vi säkerställa att det är du som skickar begäran. Gå då till Mitt Konto, Kontoinställningar och välj fliken Min Information. Om du inte har ett konto hos Hall Media skickar du ett brev med din begäran och med en kopia på din legitimation till följande adress: Hall Media AB, Kundcenter, 701 92 Örebro.
Dataskyddsombud: dataskydd-bnlo@bonniernews.se

Happy Green AB

Personuppgiftsansvarig Happy Green

Happy Green AB (org. nr. 559070-1669)
Hemsida: https://www.happygreen.se
E-post: kundservice@happygreen.se
Telefon: 08-4506060
Frågor om vår personuppgiftsbehandling: dataskydd@bonniernews.se

Fastighetsnytt

Personuppgiftsansvarig Fastighetsnytt

Fastighetsnytt Förlags AB (org. nr. 556326-8837)
Hemsida: https://www.fastighetsnytt.se
E-post: kundservice@bbm.bonnier.se
Telefon: 08-409 320 10
Frågor om vår personuppgiftsbehandling: dataskydd@bonniernews.se

Dagens Media

Personuppgiftsansvarig Dagens Media

Dagens Media AB (org. nr. 556558-6301)
Hemsida: https://www.dagensmedia.se
E-post: kundservice@dagensmedia.se
Telefon: 08-409 320 05
Frågor om vår personuppgiftsbehandling: dataskydd@bonniernews.se

Byggindustrin

Personuppgiftsansvarig Byggindustrin

Tidningen Byggindustrin AB (org. nr. 556096-1319)
Hemsida: www.byggindustrin.se
E-post: kundservice@byggindustrin.se
Telefon: 08-409 320 12
Frågor om vår personuppgiftsbehandling: dataskydd@bonniernews.se

Dagens Samhälle

Personuppgiftsansvarig Dagens Samhälle

Dagens Samhälle AB (org.nr 556176-4613). Hemsida: https://www.dagenssamhalle.se E-post: kundservice@dagenssamhalle.se Telefon: 08-409 320 10 Dataskyddsombud: dataskydd@bonniernews.se

Hakon Media

Personuppgiftsansvarig Hakon Media

Hakon Media AB (org,nr 556923-9519). Hemsida: https://hakonmedia.se/kontakta-oss/
E-post: kundtjanst@hakonmedia.se
Telefon: 08-409 320 10 Dataskyddsombud: dataskydd@bonniernews.se