Dataskyddspolicy för Bonnierkoncernens gemensamma kunddatabas

I denna dataskyddspolicy förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas inom ramen för Bonnierkoncernens gemensamma kunddatabas. Vissa bolag inom Bonnierkoncernen delar vissa administrativa system samt bedriver kundsupport och kvalitetssäkrad analys av data och därför delar vi vissa personuppgifter med varandra inom ramen för ett koncerngemensamt samarbete.

Bonnier News AB administrerar och förvaltar den gemensamma databasen, och är för denna behandling gemensamt personuppgiftsansvarig med det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänster du använder. Samtliga bolag som deltar i samarbetet är majoritetsägda bolag inom Bonnierkoncernen ("vi", " Bonnierbolagen").Du hittar våra kontaktuppgifter under rubriken Kontaktuppgifter.

Vi använder information som Bonnierbolagen samlar in om sina kunder och användare av dessa huvudsakliga skäl:

 • tillhandahålla ett integritetssäkert kundregister till Bonnierbolagen, där vi gemensamt har kvalitetssäkrat att uppgifter om och preferenser för dig som kund till ett Bonnierbolag är korrekta, uppdaterade och ändamålsbegränsade, samt där vi även kan erbjuda dig ett enkelt sätt att tillvarata dina rättigheter och ställa förfrågan om dina personuppgifter till den gemensamma funktionen som administreras av Bonnier News AB,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys så att bolagen kan förbättra befintliga produkter för dig som kund och tillhandahålla digitala tjänster unikt anpassade för dig,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys så att de kan bedriva relevanta kampanjer med direktmarknadsföring och marknadsföring via telefon till dig av Bonnierbolagens liknande varor och tjänster, och
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys för att, där tillstånd från dig finns, eller där det är tillåtet enligt lag, tillsammans med deras annonsörer rikta relevant reklam till dig i våra egna tjänster och webbplatser som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som Bonnierbolagen samlar in om dig som kund och användare för att ge dig en kvalitetssäker och integritetssäker hantering av dina Bonnierengagemang. En mer utförlig beskrivning finns i stycket om hur vi använder personuppgifter. För att förbättra skyddet för din personliga integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data, begränsa användningen av dina uppgifter enligt dina preferenser och instruktioner, samt se till att vi har korrekt och uppdaterad information om dig och om dina preferenser. Till exempel lagrar vi uppgifter som Bonnierbolagen samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer.

Om du har ett engagemang hos ett av Bonnierbolagen är det Bonnierbolaget ansvarigt för hur de hanterar dina personuppgifter. De tillhandahåller kompletterande dataskyddspolicyer som gäller för vissa av de tjänster, webbplatser och applikationer du erbjuds. Vänligen läs dessa när du tecknar en prenumeration, laddar ner en app, köper en produkt eller tjänst eller registrerar ett konto. För Bonnierbolag utanför Sverige gäller de villkor som anvisas i det aktuella landet. Vilka Bonnierbolag som deltar i samarbetet framgår under sektionen Varumärken & Företag här på.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter vi samlar in

Hur vi använder personuppgifter

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Dina individuella rättigheter

Säkerhet för dina personuppgifter

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vårt bevarande av personuppgifter

Cookies och liknande teknik

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Kontakta oss

Ändringshistorik

Personuppgifter vi samlar in

Inom ramen för det koncerngemensamma samarbetet samlar vi in uppgifter för att Bonnierbolagens tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du Bonnierbolagen direkt i samband med er affärsförbindelse, exempelvis när du skapar ett konto i en applikation hos ett av Bonnierbolagen eller hos Bonnierbolagens e-handlare, administrerar ditt användarkonto för en tjänst, köper en produkt i våra butiker, anmäler dig till ett evenemang, köper en nyhets- eller tidningsprenumeration, laddar ned en app eller registrerar dig som användare, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Bonnierbolagen får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbplatser och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa och användningsområde. Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Datamäklare som vi köper demografiska och statistiska data av, för att kvalitetssäkra och komplettera information som vi samlar in, som t.ex. postadress
 • Sociala nätverk, när du ger en Bonnierprodukt åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten

Du kan göra val angående uppgifter som Bonnierbolagen samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen. De uppgifter som Bonnierbolagen samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Bonnierbolaget, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder. De data som samlas in kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter , för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter
 • Autentiseringsuppgifter , lösenord, lösenordstips, personnummer och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst
 • Demografiska data , uppgifter om dig, till exempel ålder, kön, land och språkinställning.
 • Betalningsdata , nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod
 • Enhets- och användningsdata , data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Bonnierbolagen och deras produkter. Till exempel information om produktanvändning, vilket betyder att vi samlar in data om de funktioner du använder, artiklar som du köper och de webbsidor du besöker. Dessa inkluderar också de inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest. Vi samlar även in information om enheten, anslutningen och konfigurationen, vilket betyder data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till våra tjänster. Det kan även innefatta information om operativsystem, också IP-adress, enhets-id (till exempel IMEI-numret för telefoner), nationella inställningar och språkinställningar.
 • Intressen och favoriter , data om dina intressen och favoriter, till exempel aktier du följer i en ekonomiapp, dina favoriter bland de nyhetsartiklar du sparar i din profil på ditt konto vid din tidningsprenumeration, favoritprodukter som du lägger till i en varukorg. Utöver de som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss. Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder information som Bonnierbolagen samlar in om sina kunder och användare för dessa huvudsakliga ändamål, som beskrivs mer utförligt nedan:

 • tillhandahålla ett integritetssäkert kundregister till Bonnierbolagen, där vi centralt kvalitetssäkrat att uppgifter om och preferenser för dig som Bonnierkund är korrekta, uppdaterade och ändamålsbegränsade, samt att vi även kan erbjuda dig ett enkelt sätt att tillvarata dina rättigheter och ställa förfrågan om dina personuppgifter till oss via den gemensamma funktionen som administreras av Bonnier News AB,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys, så att bolagen kan förbättra befintliga produkter för dig som kund och tillhandahålla personligt anpassade digitala tjänster unikt anpassade för dig,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys så att de kan bedriva relevanta kampanjer för direktmarknadsföring och marknadsföring via telefon till dig av Bonnierbolagens liknande varor och tjänster, och
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys innefattande segmentering av kundgrupper, att, där tillstånd från dig finns, eller där det är tillåtet enligt lag, tillsammans med deras annonsörer rikta relevant reklam till dig i våra egna tjänster och webbplatser som stöds av reklam.

Tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi använder uppgifter för att tillhandahålla och förbättra produkterna som Bonnierbolagen erbjuder och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera produkterna, underhålla och förbättra produkternas prestanda, utveckla nya funktioner, bedriva forskning och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster. Vi använder uppgifter för att utföra dina köp med oss och för att förse dig med våra produkter och tjänster. I vissa fall har Bonnierbolagens produkter och tjänster anpassat innehåll och funktioner som automatiskt skräddarsyr din upplevelse baserat på våra uppgifter om dina aktiviteter, intressen och, där vi har inhämtat ditt samtycke eller har stöd av lag eller avtal, även din geografiska position. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.
 • Kundsupport. Vi använder uppgifter för att ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja Bonnierbolagens Tjänster. Vi håller ett centralt koordinerat och kvalitetssäkrat kundregister, där kunder från många av de största svenska Bonnierbolagen ingår vilket möjliggör en enklare hantering för dig och att du kan ställa frågor till oss och tillvarata dina rättigheter som Bonnierkund.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra Bonnierbolagens befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbplatser för att förbättra relevansen för sökresultat, innehåll på webbplatser och placering av relevant innehåll för dig på våra webbplatser.
 • Säkerhet. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet för att upptäcka och förhindra bedrägeri, för att bekräfta programvarulicensers giltighet och för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot våra villkor.
 • Affärsverksamhet/Business Intelligence. Vi använder uppgifter för att med stöd av den koncerngemensamma analysfunktionen utveckla aggregerade analyser och Business Intelligence som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Till exempel lagrar vi uppgifter som Bonnierbolagen samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Att vi i Bonnierkoncernen håller en gemensam och kvalitetssäkrad analysförmåga säkerställer en korrekt och säker hantering av våra kunders personuppgifter för tillåtna syften, vilka beskrivs närmare i denna policy.

Personligt anpassade tjänster. I vissa fall har Bonnierbolagens produkter och tjänster anpassat innehåll och funktioner som automatiskt skräddarsyr din upplevelse baserat på våra uppgifter om dina aktiviteter, intressen och, där vi har inhämtat ditt samtycke eller har stöd av lag eller avtal, även din geografiska position. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren så att du får personligt anpassade tjänster och erbjudanden som du kan vara intresserad av. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.

Kommunikation. Vi använder data för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt för att informera dig om när en prenumeration är på väg att upphöra, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, uppdatera dig kring ett supportärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt. Läs mer om hur du hanterar dina kontaktuppgifter, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden i avsnittet _Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter _i denna dataskyddspolicy.

Marknadsföring och reklam. Vi använder data du uppger till Bonnierbolag vid registrering av användarkonto samt data vi samlar in när du genomför köp och använder våra tjänster och webbplatser för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av när du besöker våra webbplatser, lyssnar till våra poddar och prenumererar på våra nyhetsbrev. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av den koncerngemensamma analysfunktionen. Detta möjliggör att Bonnierbolagen kan rikta intressebaserad reklam till dig som kund och när du besöker våra webbplatser. När du besöker våra webbplatser, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies, så att vi kan förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Vi kan därefter visa rekommendationer om produkter och tjänster eller annonser på din webbläsare som baseras på dessa uppfattade intressen. Till exempel om du visat ett särskilt intresse för resor, kan du komma att få fler annonser för resor och tillhörande tjänster och produkter.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker Bonnierbolagen använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Annonserna som du ser på våra webbplatser kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen och favoriter, din position (om du gett oss ditt tillstånd att använda denna data), dina transaktioner, hur du använder våra produkter och tjänster, sökfrågor eller innehåll du visas. Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata (där tillåtet), sökfrågor, intressen och favoriter, användningsdata från våra produkter, tjänster och webbplatser och från våra annonsörers och partners webbplatser och appar. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam kommer data som är associerade med dessa cookies inte att användas.

Bonnierbolagen kan även dela anonym beteendedata om våra användare till våra annonsörer och partners, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med "Sponsrat av", "Betalt innehåll/Betalt av" eller "Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer". Anonym data är information som inte går att koppla till en individ, där vi har tagit bort alla referenser och kopplingar till våra användare. Detta betyder att när du besöker andra webbplatser kan du visas annonsering som baseras på ditt beteende på våra webbplatser. Bonnierbolagen kan även visa annonser på sina webbplatser som baseras på ditt beteende på andra webbplatser.

Beteendestyrd marknadsföring, s.k. re-targeting, är en annan form av intressebaserad reklam som låter Bonnierbolagen och några av deras annonsörer visa reklam för dig baserad på dina läs- och klickmönster på en webbsida utanför Bonnierbolagens webbplatser. Till exempel, om du har besökt en webbsida för en modebutik, kan du komma att se annonser från samma butik som visar erbjudanden eller de produkter som du har tittat på. Detta möjliggör företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras webbplats utan att genomföra ett köp.

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbplatser, utan att den reklam som visas inte längre kommer att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. Se mer under avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter nedan.

Annonsering i mobila enheter kan komma att kräva insamling och delning av det unika enhetsnumret med företag som köper annonsytor på våra dotterbolags mobilapplikationer.

För mer information om koncernens reklamrelaterade användning av data, se respektive Bonnierbolags personuppgiftspolicy. Här finns en lista över de bolag och varumärken som deltar i det koncerngemensamma samarbetet.

Övrig annonsering. Bonnierbolagens webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som de kan få ersättning för. Bonnierbolagens artiklar är inte influerade av annonsörer eller marknadsföringspartners, inte heller är de skrivna för syftet att marknadsföra en produkt, utom i de fall där det uttryckligen står angivit att innehållet är "sponsrat av", "tillhandahålls av", "presenteras av", "betalt innehåll/betalt av", eller "Annonsörers innehåll/från våra annonsörer" eller liknande som representerar sponsrat innehåll och reklam.

Övriga ändamål. Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i Bonnierkoncernen eller med företag som utför tjänster för vår räkning (som t.ex. inhyser våra servrar eller utför supporttjänster) så att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Vi delar personuppgifter med andra majoritetsägda bolag inom Bonnierkoncernen. Vi delar även information med företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Bonnierbolagen, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Bonnierbolagen kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Observera att vissa av våra webbplatser innehåller länkar till produkter från tredje part vars dataskyddspolicyer skiljer sig från Bonnierbolagens. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive dataskyddspolicy.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan se, redigera och ta bort dina personuppgifter online för många av de produkter och tjänster som Bonnierbolagen tillhandahåller genom ditt användarkonto för din tjänst hos respektive Bonnierbolag. Du kan även göra val angående vår insamling och användning av dina uppgifter inom ramen för den koncerngemensamma kunddatabasen. Hur du administrerar dina rättigheter för den gemensamma kunddatabasen kan du läsa om på sidan Frågor & Svar.

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbplatser, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam.

Dina individuella rättigheter

Bonnierbolagen följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.
 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Bonnierbolagen behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig de produkter och tjänster som du använder och har beställt, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla de berättigade intressen som beskrivs utförligt i avsnitten Hur vi använder dina personuppgifter och Anledningar till varför vi delar dina personuppgifter här ovan. När vi överför personuppgifter från Europeiska Unionen gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet Var vi sparar och behandlar personuppgifter nedan.

I vilken utsträckning använder vi automatiskt beslutsfattande (inklusive profilering) för att fatta beslut?

Som regel fattar vi inte beslut som bygger på automatisk bearbetning och profilering som får en rättslig effekt för dig enligt definition i artikel 22 GDPR. Om vi i framtiden skulle använda oss av sådana förfaranden i enskilda fall informerar vi dig om detta separat och begär ditt samtycke före att sådan ny användning av dina personuppgifter skulle ske, i den utsträckning det krävs enligt lag.

Information om din rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR (profilering, direktmarknadsföring)

1. Bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen

Du har rätt att när som helst invända, av skäl som är relaterade till din speciella situation, mot vår behandling av personuppgifter om dig som bygger på och artikel 6.1 (f) GDPR (behandling i syfte att skydda våra berättigade intressen), vilket inkluderar profilering baserade på dessa bestämmelser i den mening som avses i artikel 4.4 GDPR.

Om du gör in en invändning kommer vi inte att längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

2. Rätt att invända mot bearbetning av uppgifter för marknadsföring

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring och marknadsföring via telefon. Du har rätt att när som helst invända mot bearbetning av personliga uppgifter om dig själv för sådan marknadsföring, som inkluderar profilering i den utsträckning att den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.

Om du motsätter dig bearbetning för direktmarknadsföring kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Om du väljer att motsätta dig behandling som innefattar profilering på dina personliga intressen och beteenden, eller avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbplatser och tjänster, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant.

Hur du administrerar dina rättigheter kan du läsa om på sidan Frågor & Svar.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

Säkerhet för dina personuppgifter

Bonnier News AB använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från otillåten tillgång, oönskad förändring samt förlust av data. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via internet, skyddas dessa uppgifter med kryptering.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av Bonnierbolagen lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där Bonnierbolagen, våra samarbetspartners eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna dataskyddspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om vi, av skäl som vi redogör för under Anledningar till att vi delar dina personuppgifter skulle överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. Vi kommer att använda EU:s standardklausuler som lämpliga säkerhetsåtgärder eller använda företag som certifierats enligt Privacy Shield.

Vårt bevarande av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas och tjänsternas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

Finns det en automatiserad funktion, t.ex. i användarens kundkonto hos ett Bonnierbolag, som kunderna kan använda för att komma åt och ta bort personliga data när som helst? Om en sådan funktion saknas, används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Har Bonnierbolagen antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data? Data om onlinebeteende på Bonnierbolagens webbplatser och digitala tjänster sparas under 30 dagar, därefter anonymiseras denna data.

Vi sparar kunddata om våra kunder under en period av 24 månader från att ett kundförhållande med respektive Bonnierbolag har upphört, eller den tidigare tidpunkt då kunden väljer att avsluta sitt konto vid Bonnierbolag och/eller ber om att få personuppgifter raderade.

Har användarna godkänt användning av en längre bevarandeperiod? I så fall lagrar vi informationen i enlighet med deras tillstånd.

Har vi juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit oss att lagra informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

Cookies och liknande teknik

Vår användning av cookies och liknande teknik.

För information om vilka cookies som används av Bonnierbolagen, vänligen vänd dig till aktuellt Bonnierbolag. Bonnier News AB:s Cookie Policy finner du här.

Ändringar i denna dataskyddspolicy

Vi kommer att uppdatera vår dataskyddspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs i stycket Ändringshistorik. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. Läs gärna denna dataskyddspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss

Bonnier News AB är gemensamt personuppgiftsansvarig med många av de största svenska Bonnierbolagen, vars kontaktuppgifter du finner här

Hur du administrerar dina rättigheter kan du läsa om på sidan Frågor & Svar.

Har du andra frågor än de som finns under alternativt om du vill komma i kontakt med Bonniers News AB:s dataskyddsombud, mejla till dataskyddsombud@bonniernews.se.

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, "GDPR") träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Dataskyddspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Dataskyddspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

Juni 2019: Med anledning av att Bonnier News AB har övertagit administrationen av den gemensamma kunddatabasen, övertar Bonnier News AB även rollen som gemensamt personuppgiftsansvarig (fortsatt tillsammans med de anslutna Bonnierbolagen) från Bonnier AB. Med anledning av detta har denna personuppgiftspolicy upprättats.