Dataskyddspolicy för Bonnierkoncernens gemensamma kunddatabas

I denna dataskyddspolicy förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas inom ramen för Bonnierkoncernens gemensamma kunddatabas. Vissa bolag inom Bonnierkoncernen delar vissa administrativa system samt bedriver kundsupport och kvalitetssäkrad analys av data och därför delar vi vissa personuppgifter med varandra inom ramen för ett koncerngemensamt samarbete.

Bonnier News AB administrerar och förvaltar den gemensamma databasen, och är för denna behandling gemensamt personuppgiftsansvarig med det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänster du använder. Samtliga bolag som deltar i samarbetet är majoritetsägda bolag inom Bonnierkoncernen ("vi", " Bonnierbolagen"). Du hittar våra kontaktuppgifter under rubriken Kontaktuppgifter.

Vi använder information som Bonnierbolagen samlar in om sina kunder och användare av dessa huvudsakliga skäl:

 • tillhandahålla ett integritetssäkert kundregister till Bonnierbolagen, där vi gemensamt har kvalitetssäkrat att uppgifter om och preferenser för dig som kund till ett Bonnierbolag är korrekta, uppdaterade och ändamålsbegränsade, samt där vi även kan erbjuda dig ett enkelt sätt att tillvarata dina rättigheter och ställa förfrågan om dina personuppgifter till den gemensamma funktionen som administreras av Bonnier News AB,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys så att bolagen kan förbättra befintliga produkter för dig som kund och tillhandahålla digitala tjänster unikt anpassade för dig,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys så att de kan bedriva relevanta kampanjer med direktmarknadsföring och marknadsföring via telefon till dig av Bonnierbolagens liknande varor och tjänster, och
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys för att, där tillstånd från dig finns, eller där det är tillåtet enligt lag, tillsammans med deras annonsörer rikta relevant reklam till dig i våra egna tjänster och webbplatser som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som Bonnierbolagen samlar in om dig som kund och användare för att ge dig en kvalitetssäker och integritetssäker hantering av dina Bonnierengagemang. För att förbättra skyddet för din personliga integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data, begränsa användningen av dina uppgifter enligt dina preferenser och instruktioner, samt se till att vi har korrekt och uppdaterad information om dig och om dina preferenser. Till exempel lagrar vi beteendedata som Bonnierbolagen samlar in separat från kundspecifik kontoinformation som identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer.

Om du har ett engagemang hos ett av Bonnierbolagen är det Bonnierbolaget ansvarigt för hur de hanterar dina personuppgifter. De tillhandahåller kompletterande dataskyddspolicyer som gäller för vissa av de tjänster, webbplatser och applikationer du erbjuds. Vänligen läs dessa när du tecknar en prenumeration, laddar ner en app, köper en produkt eller tjänst eller registrerar ett konto. För Bonnierbolag utanför Sverige gäller de villkor som anvisas i det aktuella landet. Vilka Bonnierbolag som deltar i samarbetet framgår under sektionen Varumärken & Företag här på.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter vi samlar in

Hur vi använder personuppgifter

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Dina individuella rättigheter

Säkerhet för dina personuppgifter

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vårt bevarande av personuppgifter

Cookies och liknande teknik

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Kontakta oss

Ändringshistorik

Personuppgifter vi samlar in

Inom ramen för det koncerngemensamma samarbetet samlar vi in uppgifter för att Bonnierbolagens tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du Bonnierbolagen direkt i samband med er affärsförbindelse, exempelvis när du skapar ett konto i en applikation hos ett av Bonnierbolagen eller hos Bonnierbolagens e-handlare, administrerar ditt användarkonto för en tjänst, köper en produkt i våra butiker, anmäler dig till ett evenemang, köper en nyhets- eller tidningsprenumeration, laddar ned en app eller registrerar dig som användare, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Bonnierbolagen får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbplatser och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa och användningsområde. Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat

 • Datamäklare som Bisnode, som vi köper demografiska och statistiska data av, för att kvalitetssäkra och komplettera information som vi samlar in, som t.ex. postadress
 • Sociala nätverk, när du ger en Bonnierprodukt åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten

Du kan göra val angående uppgifter som Bonnierbolagen samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen. De uppgifter som Bonnierbolagen samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Bonnierbolaget, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder. De data som samlas in och behandlas koncerngemensamt kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter : För- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Personnummer: Vi behandlar ditt personnummer i syfte att kunna stämma av mot NIX-registret.
 • Demografiska data , uppgifter om dig, till exempel ålder, kön och land.
 • Enhets- och användningsdata , data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Bonnierbolagen och deras produkter. Till exempel information om produktanvändning, vilket betyder att vi samlar in data om de funktioner du använder, artiklar som du konsumerar och de webbsidor du besöker. Vi samlar även in information om enhetstyp och webbläsartyp. Det kan även innefatta information om IP-adress-land, dvs. information om vilket land din IP-adress är registrerad (dock lagrar vi inte IP-adressen som sådan).
 • Intressen och favoriter , data om dina intressen baserat på hur du har använt Bonnierbolagens tjänster.
 • Autentiseringsuppgifter , om du registrerar ett konto för att utöva dina rättigheter till registerutdrag m.m. sparar vi dina autentiseringsuppgifter.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss. Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

Hur vi använder personuppgifter

Inom ramen för den koncerngemensamma behandlingen använder vi information som Bonnierbolagen samlar in om sina kunder och användare för dessa huvudsakliga ändamål:

 • tillhandahålla ett integritetssäkert kundregister till Bonnierbolagen, där vi centralt kvalitetssäkrat att uppgifter om och preferenser för dig som Bonnierkund är korrekta, uppdaterade och ändamålsbegränsade,
 • erbjuda dig ett enkelt sätt att tillvarata dina rättigheter och ställa förfrågan om dina personuppgifter till oss via den gemensamma funktionen som administreras av Bonnier News AB,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys, så att bolagen kan förbättra befintliga produkter för dig som kund och tillhandahålla personligt anpassade digitala tjänster unikt anpassade för dig,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys så att de kan bedriva relevanta kampanjer för direktmarknadsföring och marknadsföring via telefon till dig av Bonnierbolagens liknande varor och tjänster, och
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys innefattande segmentering av kundgrupper, att, där tillstånd från dig finns, eller där det är tillåtet enligt lag, tillsammans med deras annonsörer rikta relevant reklam till dig i våra egna tjänster och webbplatser som stöds av reklam.

Den koncerngemensamma kunddatabasen möjliggör för de deltagande Bonnierbolagen att på ett effektivt och integritetsvänligt sätt behandla kunders och användares personuppgifter för nedan angivna ändamål. Dessa ändamål beskriver översiktligt hur Bonnierbolagen använder den data som finns i den koncerngemensamma kunddatabasen. Det Bonnierbolag vars tjänster och produkter du köper eller använder har en egen personuppgiftspolicy med mer utförlig information om vilka personuppgifter de använder och hur de använder dina personuppgifter.

 • Tillhandahålla produkter och tjänster, som kan vara personaliserade. Bonnierbolagen använder uppgifter för att hantera köp och för att förse dig med sina produkter och tjänster. I vissa fall har Bonnierbolagens produkter och tjänster anpassat innehåll och funktioner som kan användas för att skräddarsy din upplevelse baserat på uppgifter om dina aktiviteter och intressen. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.
 • Kundsupport. Bonnierbolagen använder uppgifter för att ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja Bonnierbolagens tjänster.
 • Produktförbättring. Bonnierbolagen använder data för att förbättra sina befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner.
 • Affärsverksamhet/Business Intelligence. Bonnierbolagen använder uppgifter för att med stöd av den koncerngemensamma analysfunktionen utveckla aggregerade analyser och Business Intelligence som gör det möjligt för Bonnierbolagen att driva och skydda sin verksamhet samt att ta välgrundade beslut. För dessa ändamål används huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften.
 • Kommunikation. Bonnierbolagen använder data för att kommunicera med dig, t.ex. per e-post eller telefon.
 • Marknadsföring och reklam. Bonnierbolagen behandlar dina uppgifter för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av när du besöker Bonnierbolagens webbplatser, lyssnar till Bonnierbolagens poddar eller prenumererar på deras nyhetsbrev. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av den koncerngemensamma analysfunktionen. Detta möjliggör att Bonnierbolagen kan rikta intressebaserad reklam till dig som kund och när du besöker Bonnierbolagens webbplatser. När du besöker en av Bonnierbolagens webbplatser, kommer några av de cookies som Bonnierbolaget placerar på din dator vara annonseringscookies, som möjliggör för oss att förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Bonnierbolagen kan därefter visa rekommendationer om produkter och tjänster eller annonser på din webbläsare som baseras på dessa uppfattade intressen. Om du exempelvis har visat ett särskilt intresse för resor, kan du komma att få fler annonser för resor och tillhörande tjänster och produkter.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker Bonnierbolagen använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Annonserna som du ser på Bonnierbolagens webbplatser kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen, dina köp, hur du använder våra produkter och tjänster eller innehåll som du konsumerat samt demografiska data. Om du väljer att invända mot att vi använder dina personuppgifter för att personalisera annonser kommer vi inte att använda dina personuppgifter för detta syfte.

Bonnierbolagen kan även dela anonym beteendedata om sina användare till sina annonsörer och partners i form av ett anonymiserat ID som kopplas till en viss målgrupp. Anonym data är information som inte går att koppla till en individ, där vi har tagit bort alla referenser och kopplingar till våra användare.

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbplatser, utan att den reklam som visas inte längre kommer att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. Se mer under avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter nedan.

Annonsering i mobila enheter kan komma att kräva insamling och delning av det unika enhetsnumret med företag som köper annonsytor på Bonnierbolagens mobilapplikationer.

För mer information om koncernens reklamrelaterade användning av data, se respektive Bonnierbolags personuppgiftspolicy. Här finns en lista över de bolag och varumärken som deltar i det koncerngemensamma samarbetet.

Övrig annonsering. Bonnierbolagens webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som de kan få ersättning för. Bonnierbolagens artiklar är inte influerade av annonsörer eller marknadsföringspartners, inte heller är de skrivna för syftet att marknadsföra en produkt, utom i de fall där det uttryckligen står angivit att innehållet är "sponsrat av", "tillhandahålls av", "presenteras av", "betalt innehåll/betalt av", eller "Annonsörers innehåll/från våra annonsörer" eller liknande som representerar sponsrat innehåll och reklam.

Övriga ändamål. Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Inom Bonnierkoncernen delar vi vissa personuppgifter med andra majoritetsägda bolag inom Bonnierkoncernen. Vi delar även information med företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Bonnierbolagen, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Bonnierbolagen kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Observera att vissa av våra webbplatser innehåller länkar till produkter från tredje part vars dataskyddspolicyer skiljer sig från Bonnierbolagens. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive dataskyddspolicy.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan se, redigera och ta bort dina personuppgifter online för många av de produkter och tjänster som Bonnierbolagen tillhandahåller genom ditt användarkonto för din tjänst hos respektive Bonnierbolag, eller genom att kontakta Bonnierbolagets kundtjänst. Du kan även göra val angående vår insamling och användning av dina uppgifter inom ramen för den koncerngemensamma kunddatabasen. Hur du administrerar dina rättigheter för den gemensamma kunddatabasen kan du läsa om på sidan Frågor & Svar.

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbplatser, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam.

Dina individuella rättigheter

Bonnierbolagen följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.
 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Varje Bonnierbolag behandlar dina personuppgifter främst med stöd av att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig, för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser och/eller för att de har ett berättigat intresse för behandlingen.

Den koncerngemensamma behandlingen sker med stöd av Bonnierbolagens berättigade intresse att möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehåll och utformning av tjänsterna samt för att kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. De ändamål som vi behandlar uppgifter för med stöd av vårt berättigade intresse finns beskrivna i avsnitten Hur vi använder dina personuppgifter och Anledningar till varför vi delar dina personuppgifter här ovan. I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter för att hantera din begäran om registerutdrag, radering eller invändning gör vi det för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. När vi överför personuppgifter från Europeiska Unionen gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet Var vi sparar och behandlar personuppgifter nedan.

I vilken utsträckning använder vi automatiskt beslutsfattande (inklusive profilering) för att fatta beslut?

Som regel fattar vi inte beslut som bygger på automatisk bearbetning och profilering som får en rättslig effekt för dig enligt definition i artikel 22 GDPR. Om vi i framtiden skulle använda oss av sådana förfaranden i enskilda fall informerar vi dig om detta separat och begär ditt samtycke före att sådan ny användning av dina personuppgifter skulle ske, i den utsträckning det krävs enligt lag.

Information om din rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR (profilering, direktmarknadsföring)

1. Bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av personuppgifter om dig som bygger på artikel 6.1 (f) GDPR (behandling som görs med stöd av våra berättigade intressen), vilket inkluderar profilering.

Om du gör in en invändning kommer vi inte att längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

2. Rätt att invända mot bearbetning av uppgifter för marknadsföring

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring och marknadsföring via telefon. Du har rätt att när som helst invända mot bearbetning av personliga uppgifter om dig själv för sådan marknadsföring, som inkluderar profilering i den utsträckning att den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.

Om du motsätter dig bearbetning för direktmarknadsföring kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Om du väljer att motsätta dig behandling som innefattar profilering på dina personliga intressen och beteenden, eller avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbplatser och tjänster, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant.

Hur du administrerar dina rättigheter kan du läsa om på sidan Frågor & Svar.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

Säkerhet för dina personuppgifter

Bonnier News AB använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från otillåten tillgång, oönskad förändring samt förlust av data. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av Bonnierbolagen lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där Bonnierbolagen, deras samarbetspartners eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna dataskyddspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om vi, av skäl som vi redogör för under Anledningar till att vi delar dina personuppgifter skulle överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. Vi kommer att använda EU:s standardklausuler som lämpliga säkerhetsåtgärder eller använda företag som certifierats enligt Privacy Shield.

Vårt bevarande av personuppgifter

Bonnierbolagen bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas och tjänsternas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

Finns det en automatiserad funktion, t.ex. i användarens kundkonto hos ett Bonnierbolag, som kunderna kan använda för att komma åt och ta bort personliga data när som helst? Om en sådan funktion saknas, används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Har Bonnierbolagen antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data? Inom ramen för den koncerngemensamma behandlingen har vi beslutat att spara data avseende använding av Bonnierbolagens webbplatser och digitala tjänster under 30 dagar, därefter anonymiseras denna data.

Vi sparar kunddata om våra kunder under en period av 24 månader från att ett kundförhållande med respektive Bonnierbolag har upphört, eller den tidigare tidpunkt då kunden väljer att avsluta sitt konto vid Bonnierbolag och/eller ber om att få personuppgifter raderade.

Har användarna godkänt användning av en längre bevarandeperiod? I så fall lagrar vi informationen i enlighet med deras tillstånd.

Har vi juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit oss att lagra informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

Cookies och liknande teknik

För information om vilka cookies som används av Bonnierbolagen, vänligen vänd dig till aktuellt Bonnierbolag.

Ändringar i denna dataskyddspolicy

Vi kommer att uppdatera vår dataskyddspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs i stycket Ändringshistorik. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. Läs gärna denna dataskyddspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss

Bonnier News AB är gemensamt personuppgiftsansvarig med många av de största svenska Bonnierbolagen, vars kontaktuppgifter du finner här

Hur du administrerar dina rättigheter kan du läsa om på sidan Frågor & Svar.

Har du andra frågor än de som finns under alternativt om du vill komma i kontakt med Bonniers News AB:s dataskyddsombud, mejla till dataskyddsombud@bonniernews.se.

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, "GDPR") träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Dataskyddspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Dataskyddspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

Juni 2019: Med anledning av att Bonnier News AB har övertagit administrationen av den gemensamma kunddatabasen, övertar Bonnier News AB även rollen som gemensamt personuppgiftsansvarig (fortsatt tillsammans med de anslutna Bonnierbolagen) från Bonnier AB. Med anledning av detta har denna personuppgiftspolicy upprättats.

November 2019 : Vi har uppdaterat policyn för att förenkla informationen och förtydliga hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för Bonnierkoncernens gemensamma kunddatabas.