Introduktion

Bonnier News består av verksamheterna inom bland annat Dagens Nyheter, Dagens Industri, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Bonnier Business Media. De sajter som Bonnier News omfattar är delvis annonsfinansierade. I annonsaffären använder vi data för att visa annonser, men vi säljer inte personuppgifter som namn, adresser, personnummer eller e-postadresser, till tredje part.

Det digitala annonslandskapet innefattar flera olika aktörer som Bonnier News behöver förhålla sig till, såsom annonsörer, tillhandahållare av tekniska plattformar och andra tjänster för utbud och efterfrågan på annonsmarknaden såsom säljbolag och mediebyråer. När annonsörer och mediebyråer köper annonsutrymme på Bonnier News sajter gäller vår Datapolicy. Syftena med Datapolicyn är att reglera vilken data som annonsörer får samla in och använda på våra sajter och digitala plattformar i övrigt och att värna våra besökares integritet. Annonsörerna får enbart använda sig av sådana tredjepartsaktörer som Bonnier News har granskat och godkänt som Tillåtna Tredjepartsleverantörer. Därtill behöver alla aktörer förhålla sig till de bestämmelser som framgår i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Bonnier News värnar om en god och långsiktig annonsmiljö på våra sajter och vi följer den internationella branschorganisationen IAB:s standard Annonsvänligt Sverige. https://iabsverige.se/annonsvanligt-sverige/. Denna Task Force har som mål att ta fram Guidelines, dvs riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för våra konsumenter.

Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna om hur data samlas in och används på Bonnier News sajter i samband med annonsering. Om du har några andra frågor om insamling av data vid annonsering är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgift.

Om jag inte är inloggad på någon av Bonnier News sajter, vilken sorts data samlas då in om mig för annonsvisningar?

Om du som besökare inte är inloggad används så kallade anonymiserade kakor och liknande tekniker beskrivna i vår Cookiepolicy för att uppnå en personaliserad och riktad annonsering, baserad till exempel på hur ofta du besöker sajten och vilka artiklar du läser.

Hur används cookies/kakor, spårningsanrop och liknande tekniker i annonseringssyfte hos Bonnier News?

Med hjälp av kakor, spårningsanrop och liknande tekniker kan vi personalisera och rikta annonser. Det kan till exempel innebära att vi begränsar hur många gånger du får se samma annons eller att vi styr annonseringen efter geografiska platser eller läsmönster. Personaliserade annonser ger dig som besökare en mer anpassad annonsupplevelse.

Syftet med personaliserade annonser är att ge dig som besökaren relevanta annonser och att våra annonsörer ges möjlighet till ett bra utfall på sina annonskampanjer. Kakor och spårningsanrop används också för att mäta effekten av en annonskampanj, till exempel hur många besökare som klickar på en viss annons.

För mer information angående kakor och hur du går tillväga för att radera och inaktivera kakor, se vår Cookiepolicy.

I den mån utbudet av personaliserade annonser medför personuppgiftsbehandling så behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

Vad är tredjepartskakor?

På Bonnier News sajter förekommer även kakor från andra parter, så kallade tredjepartskakor. Vissa kakor kommer från annonsörer på sajten eller från säljbolag och mediebyråer som förmedlar annonser. I normalfallet används tredjepartskakor för att mäta utfallet av annonseringen, till exempel för att visa hur många besökare en viss annons visats för och för att styra och anpassa annonsvisningar. Annonsören och andra samarbetspartners åtar sig i samband med annonsering att följa Bonnier News Datapolicy, vilken begränsar datan som får samlas in samt reglerar i vilket syfte data får samlas in.

Vad innebär retargeting?

Det finns annonsörer som vill nå dig som redan besökt annonsörens sajt vid tidigare tillfälle. Sådana annonsörer använder kakor för att identifiera dig på en annan sajt, vilket kallas för retargeting. För att retargeting ska vara tillåtet på Bonnier News sajter krävs att annonsören har inhämtat samtycke från besökarna på annonsörens egen sajt att utföra retargeting på Bonnier News sajter.

Hur regleras den tredjepartsdata som samlas in på Bonnier News sajter?

I Datapolicyn regleras hur våra annonsörer får placera och hantera kakor och spårningsanrop på våra sajter. Kakor och andra tekniker får endast användas för att mäta utfallet av annonseringen samt för att styra och anpassa annonsvisningar. Användningen av cookiedata ska ske i anonymiserad form. Datan får inte lagras för användning i andra syften eller på andra plattformar än de som tillhör Bonnier News. Bonnier News gör revisioner för att säkerställa att våra annonsörer följer vår Datapolicy.

Säljer ni mina personuppgifter till tredje part?

Nej, vi säljer inte personuppgifter till tredje part. Däremot kan våra annonsörer använda sig av den data som vi samlar in från våra besökare och som vi fått godkännande för. Denna data inordnas i fördefinerade segment, t ex efter intresse eller kön, och används i realtid för att kunna styra annonsörernas kampanjer. Detta sker på ett kortvarigt sätt vid en affärstransaktion om annonsvisning. Datan skickas aldrig i väg för lagring och kan inte användas vid ett annat tillfälle än i just det ögonblicket.

När jag går in på en av Bonnier News sajter så kan jag genom ett plugin se att en rad olika tredjepartsbolag samlar in information om mig. Vilka är dessa och hur funkar detta?

Vissa tredjepartskakor används för analys och andra funktioner på sajten och har inget med annonsering att göra. Tredjepartskakor finns från våra annonspartners, som använder kakor för att mäta utfallet på sina kampanjer, samt till viss del för att kunna personalisera annonser (se ovan under ”Vad är tredjepartskakor?”). Insamlingen av denna data regleras av Bonniers News Datapolicy.

Hur används mina uppgifter som inloggad användare för annonsering?

Bonnier-koncernen har en gemensam kunddatabas. Bonnier News kan använda dina uppgifter även om du är kund hos ett annat bolag inom Bonnier-koncernen och vice versa. Personuppgifterna hanteras alltid enligt vår Personuppgiftspolicy och skickas inte vidare till tredje parter.

Vilken sorts data används när jag är inloggad?

Det är främst uppgifter om kön och ålder som används för anpassad och personaliserad annonsering. Vi använder inte några uppgifter som kan identifiera dig som enskild individ i vår annonsering, såsom namn, e-postadress, adress eller personnummer.

Varför är riktad och anpassad annonsering viktig?

De flesta annonsörer har en specifik målgrupp som de vill nå. För att nå rätt användare behöver annonsörerna använda sig av riktad annonsering. Ibland kan annonsören använda delar av sin egen kunddata för att kunna rikta personaliserade annonser till sina befintliga kunder. Annonsörerna använder sig också av analyssystem för att mäta vilken effekt annonskampanjen har. Bonnier News annonsörer vill inte avskräcka eller trötta ut besökaren med sina budskap. Vi vill erbjuda våra besökare en anpassad annonsupplevelse och samtidigt ge våra annonsörer en bra möjlighet att styra sina kampanjer och mäta att de ger önskad effekt.

Varför är annonsering viktigt för Bonnier News?

Bonnier News vision är "Genom journalistik, berättelser, kunskap och underhållning vill vi göra de samhällen vi verkar i öppnare, intressantare, roligare och mer välinformerade". För att uppnå vår vision krävs finansiering. En stor del av Bonnier News sajter är idag helt eller delvis annonsfinansierade. Försäljning av annonser är en viktig förutsättning för att vi ska kunna fortsätta bedriva kvalitetsjournalistik.

Vilka tredjepartsaktörer är tillåtna på Bonnier News sajter?

Från och med Dataskyddsförordningens (GDPR) ikraftträdande den 25 maj 2018 är endast följande aktörer tillåtna att samla data rörande köp av samt mätning av utfall av annonsering:

Tredjepartsaktörer vi tillåter i samband med annonsering (Adservers / Mätning)

 • Adssets
 • Adtoox
 • Cint
 • DoubleVerify
 • JustPremium
 • IAS
 • Meetrics
 • Bannerflow
 • Seenthis

Följande aktörer tillåter vi på Bonniers sajter vid direktbokningar (IO, PG - Publisher hosted) samt non-direct programmatiska bokningar (Deals, Open RTB). För att använda nedan aktörer i Deals och på Open behöver annonsör eller byrå upprätta ett avtal med Bonnier News. Kontakta oss för mer information: programmatic@bonniernews.se

 • AudienceReport
 • Sizmek
 • Moat

Följande SSP:er arbetar vi med

 • Adform
 • Google
 • Pubmatic
 • Rubicon Project
 • Unruly

Senast uppdaterad 2019-08-20