Annonsörer/samarbetspartners

Inom affärsområdet Bonnier News ingår flera bolag som tillhandahåller annonsplatser på sina respektive sajter; AB Dagens Nyheter, AB Kvällstidningen Expressen, Dagens Industri Aktiebolag, Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag, Bonnier Business Media Sweden AB, Bonnier Magazines & Brands AB och MittMedia AB. Dessa bolag kräver att annonsörer och mediebyråer som köper annonsutrymme på deras respektive sajter följer denna Datapolicy om inte annat särskilt har överenskommits mellan parterna. Datapolicyn reglerar vilken data som annonsörer, mediebyråer och teknikleverantörer får samla in och använda på bolagens sajter och digitala plattformar i övrigt och att värna besökarnas integritet. Annonsörerna får enbart använda sig av sådana tredjepartsaktörer som relevant bolag har granskat och godkänt som Tillåtna Tredjepartsleverantörer. Därtill behöver alla aktörer förhålla sig till de bestämmelser som framgår i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka tredjepartsaktörer är tillåtna på Bonnier News sajter?

Från och med Dataskyddsförordningens (GDPR) ikraftträdande den 25 maj 2018 är endast följande aktörer tillåtna att samla data rörande köp av samt mätning av utfall av annonsering:

Tredjepartsaktörer som tillåts i samband med annonsering (Adservers / Mätning)

 • AudienceReport
 • Adssets
 • Adtoox
 • Cint
 • DoubleVerify
 • JustPremium
 • IAS
 • Meetrics
 • Bannerflow
 • Seenthis

Följande aktörer är tillåtna vid direktbokningar (IO, PG - Publisher hosted) samt non-direct programmatiska bokningar (Deals, Open RTB). För att använda nedan aktörer i Deals och på Open behöver annonsör eller byrå upprätta ett avtal med relevant bolag inom Bonnier News.

 • Sizmek
 • Moat

Följande SSP:er arbetar vi med

 • Adform
 • Google
 • Pubmatic
 • Rubicon Project
 • Unruly

Listan senast uppdaterad 2019-10-29